پنجره و معماری از گذشته تا به امروز

پنجره و معاری از گذشته تا به امروز پنجره و معماری یکی از پیوسته ترین مفاهیم تشکیل دهنده طراحی ساختمان می باشد، اصلی ترین وظیفه پنجره تامین نور ، دید و تهویه می باشد و علاوه بر آن می توان نشان دهنده مفاهیم طراحی معمار یا طراح در بنا باشد .در طراحی داخلی ،فرم پنجره […]

ادامه مطلب