بی شـک یکـی از نـکات تـمایز شایکو در صنعـت تـولیـد پـروفیل آلـومینیوم ، بـهره گیری این مجتمع صنعتی از خط رنگ آمیزی الکترواستاتیک از مشهورترین فعال ایتالیایی این حوزه یعنی شرکت الفی می باشد. در کنار ایجاد سطوح یکنواخت و همسان در سراسر پروفیل در زمان رنگ آمیزی در این خط ، قابلیتهای دیگری نظیر امکان رنگ آمیزی شـاخه های پـروفیـل تا طـول 14 متـر و ایـجاد رنگ با ضخامت یکسان 80 میکرون از دیگر توانمندیهای این خط رنگ رباتیک می باشد.در حال حاضر مجتمع آلمینیـوم شایکو علاوه بر ایجاد طیف وسیع و مـتنوع رنـگ در محصولات خود ، به سایر تولیـدکنـنـدگان پـروفیـل و قـطعـات صنعتی هم در این واحد ارائه خدمات می نماید.