پنجره و معماری از گذشته تا به امروز

پنجره و معاری از گذشته تا به امروز

پنجره و معماری یکی از پیوسته ترین مفاهیم تشکیل دهنده طراحی ساختمان می باشد، اصلی ترین وظیفه پنجره تامین نور ، دید و تهویه می باشد و علاوه بر آن می توان نشان دهنده مفاهیم طراحی معمار یا طراح در بنا باشد .در طراحی داخلی ،فرم پنجره می تواند القا کننده حس فضا باشد،پنجره هایافقی و عریض برای طویل نشان دادن فضا و پنجره های بلند و ایستاده برای مرتفع تر نشان دادن فضا مورد استفاده قرار می گیرند.در نتیجه یکی از عوامل ایجاد هویت مکان، نهوه جانمایی صحیح پنجره است.

پنجره ها گاه تابع شرایط اقلیمی هستند.در

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.