این قسمت شامل 3 بخش کنگره زنی ، دوخت و تست فشار می باشد . این شرکت با بهره گیری از بهترین دستگاه های ترمال بریک توانایی دوخت مقاطع ترمال بریک با بهترین کیفیت را دارا می باشد.